Przydatne programy

Przydatne programy i pliki przy pracy z Windykatorem

- Adobe Acrobat Reader
Firebird
- Firebird 2.1.3 Serwer bazy danych
Flame robin - Flame Robin 0.9.3.1870 (narzędzie do bazy Firebird)
Import długów - Wzorcowy plik importu długów
Wymagania techniczne programu do windykacji
- Wymagania techniczne Windykatora
Sewer ftp
- Serwer FTP
Teamviewer do zdalnej pomocy
Teamviewer do zdalnej prezentacji